Video and Audio

How to Tie Your Belt

 How to tie your belt.

 

Showa

Showa

Ware ware chito-ryu karate-do o shugyo suru mono wa
Tsuneni bushido seishin o wasurezu
Wa to nin o motte nashi
Soshite tsutomereba kanarazu tassu

Showa 

We who study Chito-Ryu karate-do
Must never forget the spirit of the warriors' way
With peace, perseverance and hard work
We shall reach our goals

Henshuho

The late Robert Gascoigne and Steven Gionet perform Henshuho.